De broers Jan en Harrie Bressers zijn in 1992 gestart met het kweken van kleine bomen. Deze werden bijna allemaal geleverd aan andere boomkwekerijen die ze dan weer verder doorkweekte tot grote laan en parkbomen. In de loop van de jaren werd het assortiment geleidelijk uitgebreid en werden de leverbare bomen steeds groter. De laatste jaren zijn we definitief overgeschakeld naar het kweken van 3x verplante bomen en worden de kleine bomen elders ingekocht.

Buiten de eigenaren Jan en Harrie Bressers zijn er nog 3 werknemers in vaste dienst en krijgen we soms nog hulp van vakantiewerkers, stagiaires van boomteelt vakopleiding e.d.. Omdat de omvang van het bedrijf op gewenst niveau en de organisatie naar wens is richt het bedrijf zich niet meer op groei maar op het verbeteren van de kwaliteit van de bomen, uitbreiden van de afzetmogelijkheden en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.

De basis

Van de 38 hectare beschikbare grond is ongeveer 23 ha. beplant met bomen. De rest wordt beteeld met groenbemesters en in hoofdzaak korrelmais zodat de bomen weer op frisse grond kunnen beginnen. Alle gronden zijn gedraineerd zodat er bijna altijd onder goede omstandigheden gerooid en geplant kan worden. Ook op drogere periodes zijn we voorbereid, als het nodig is kunnen we binnen 10 dagen alle percelen door kunstmatige beregening van 30 mm. water voorzien. Mede door deze basisvoorzieningen zijn we in staat om gezonde bomen met een fijn vertakt wortelgestel aan te bieden.

De teelt

Voor bemesting wordt alleen gebruik gemaakt van organische rundveemest en groencompost. Kunstmest gebruiken we nooit zodat de bomen rustig en vitaal kunnen groeien en daardoor weinig vatbaar zijn voor parasieten, schimmels en andere ziekteverwekkers. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is minimaal, mede door het spuiten van biologische compostthee wat de bomen nog weerbaarder maakt. Ook de behoefte voor middelen tegen onkruid is minimaal doordat alles ingezaaid is met gras. Alleen een strook van ong. 60 cm. waarin de bomen staan wordt min of meer onkruidvrij gehouden, deels doordat daar het gemaaide gras daar terecht komt en als het echt nodig is door bespuitingen.

We beginnen met de aanplant van een breed assortiment (ong. 250 soorten) bomen van ong. 1,5 tot 2 meter lengte. Deze worden eerst binnen in de loods m.b.v. een aanbindmachine aan de stok gebonden en vervolgens in grote kisten opgeslagen (met de wortels in potgrond) en binnen bewaard totdat ze geplant worden. Dit werk doen we zoveel mogelijk bij slecht weer omdat we dan buiten niet goed vooruit kunnen door vorst, sneeuw enz. en het binnen dan prettig werken is. Als de weersomstandigheden goed zijn worden de bomen (met stok!) met de plantmachine op exacte afstand geplant. Een goed begin is het halve werk. Hierna worden de bomen nog 2 á 4 jaar doorgekweekt tot ze geschikt zijn voor levering. De bomen worden jaarlijks aangebonden, nieuwe harttakken gezet en gesnoeid. Voor dit werk maken we gebruik van 3 elektrische hoogwerkers. De maten van de stamomtrek variëren dan van 10/12 tot 20/25 cm.

Levering

Als de bomen verkocht zijn worden ze op afroep geleverd. De bomen worden naar wens met of zonder kluit gerooid. Voor beiden hebben we zelfrijdende rooimachines ter beschikking. Als de bomen op het erf of in de loods zijn kunnen ze afgehaald of indien gewenst door ons per vrachtwagen geleverd worden.